From the monthly archives: "januari 2019"

Christina Gustavson 82Om någon du känner har en depression

Hjälp för vänner, anhöriga och drabbade!
Depression är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att mer än en fjärdedel av alla har en depression någon gång under sitt liv.

Vem som helst
Vem som helst kan drabbas, ung, gammal, frisk eller sjuk. Den som är utvilad efter semestern eller den som är trött och sliten av ett påfrestande arbete.

Utan orsak
Ofta finner man ingen förklarande orsak, utan depressionen ”bara kom”. Bara en tredjedel av de som drabbas söker hjälp.

Symptomen svåra känna igen
Symtomen kan vara svåra att känna igen. I boken Om någon du känner har en depression ges en bild av en depression. Om det går att upptäcka symtomen, så kan fler söka läkare för diagnos och hjälp.

Medmänniska kan hjälpa
Boken visar också hur man som medmänniska hjälper den som drabbats, hur man kan förebygga depressioner och återfall samt hur man kan mildra förloppet. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression.

Om någon du känner har en depression finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

ISBN:
Bok: 978-91-980685-1-1
e-bok: 978-91-980685-2-8

Antal sidor: 216

 

Recensioner

Lektörsrecension:
” Christina Gustavson, som är läkare … Syftet är att beskriva, upplysa och informera om depression till en bre­dare allmänhet … det är lätt att följa med i texten… enkel och lättillgänglig och vänder sig till dem som är eller har varit deprimerade, till anhöriga , vänner och medmänniskor i allmänhet.” BTJ

Recension 2:
Jag har läst ”Om någon du känner har en depression” av Christina Gustavson.
Det finns många fallbeskrivningar i boken. De är intressanta och ger en bra bild av hur en depression kan yttra sig. Där finns en ledsen sjuåring, en tioåring som sängväter, en tolvårig flicka, ett trettonårigt skilsmässobarn, en mamma till en kvinna med utvecklingsstörning som drabbats av depression, en ung kvinna (21 år) som är deprimerad, en kompis, en kvinnlig alkoholist, en deprimerad lantbrukare en terapeut, en väninna till en kvinna som begått självmord, en psykolog, behandlingshemspersonal (alkoholproblem) och en person med hjärtsjukdom och en känd författare.

Författaren vänder sig till allmänheten och beskriver på ett lättläst sätt hur depressionssymtom kan te sig hos barn, ungdomar, äldre och ett kapitel handlar om ”humörsvängningar” vid andra sjukdomar (PMS t.ex.). Det finns tillstånd som ger depressionssymtom, som egentligen är somatiska åkommor, som kan vara behandlingsbar och viktiga att upptäcka. Kopplingen mellan depression och t.ex. lungsjukdomar, thyroidea, B-vitaminbrist och hjärtsjukdom, tas också upp.

Boken poängterar vikten av att söka hjälp och att söka hjälp i tid, särskilt om den drabbade har funderingar på döden och på självmord. Den förklarar hur viktig roll vänner, arbetskamrater och anhöriga har när någon drabbas av en depression. Registret i början gör det lätt att hitta det man vill läsa mer om. Boken går på ett lättläst sätt igenom vad som händer i hjärnan vid en depression och beskriver symtom och olika typer av behandling. Slutligen ges förslag på vart man vänder sig och vart man kan ringa vid behov. Där finns akutnummer, adresser till patientföreningar, litteraturförslag och hemsidor.

Christina Gustavson är disputerad läkare med specialistkompetens inom allmän psykiatri, rättspsykiatri och allmänmedicin och med sin långa yrkeserfarenhet behärskar hon ämnet som få andra.

Boken fyller en viktig funktion och jag kan rekommendera den, inte bara till en deprimerad persons vänner, kompisar och närstående, men även till dem som arbetar med allt från psykiska problem till brottsoffer, socialsekreterare, kuratorer, verksamheter som skolor och mottagningar och till personal inom både vård och kriminalvård.

Olga Karvanen
Specialistläkare, Chefsöverläkare Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena.

Recension 3:
Om någon du känner har en Depression är en mycket viktig bok av specialistläkaren Christina Gustavson, skriven på ett så enkelt och lättfattligt sätt att boken även kunde ha haft titeln Depressionens ABC. Boken inleds med en talande mini-novell som visar hur lömskt depressionen kan smyga sig på sitt offer, och därefter kommer exempel tagna direkt ur det verkliga livet, från alla ålderskategorier och yrken. Exemplen består av intervjuer som dock är tämligen svårlästa då de är alltför talspråkliga – ifall man inte läser dem högt! Några välplacerade semikolon och kommatecken hade höjt betyget ett snäpp.

Efter intervjudelen skriver Christina flyhänt och ömsint om symptomen, att den kan drabba alla (även spädbarn!), att man kan föröka förebygga depressionen, behandlingsalternativ och som avslutning på det hela får man även veta vad som händer i hjärnan vid en depression.

Det här är en fullmatad bok, komplett med adresser och telefonnummer till olika jourer och föreningar, en varm upplysande och vägledande bok som är mer angelägen än någonsin, i dessa mörka tider av prestationsångest, köphysteri, lånekaruseller, familjekonflikter, klimatkriser och ekonomiska bekymmer.

Betyg: fyra stjärnor av fem
Fil. kand. Sandra Petojevic

 

Ända tills döden skiljer oss åt

E-novell: Ett rejält skrämskott, kanske? Ja, det måste det nog bli. Men vad …? Så kom han plötsligt på den perfekta planen. Sådan tur att det var rätt säsong nu, svampsäsong alltså. Ett bra kräkmedel skulle nog inte bli alltför svårt. En delikat supé för två med oanade följder. Kriminalnovell som utspelar sig i Säter i skuggan av den rättspsykiatriska kliniken.

Christina Gustavson är medicine doktor och specialist i rättspsykiatri. Hon har tidigare skrivit tre faktaböcker om att  hantera psykisk ohälsa, utgivna på ICA Bokförlag. Fyra av hennes titlar är utgivna av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hon är medlem av Sveriges författarförbund sedan 1993.

Christina Gustavson 12Christina Gustavson:
Från strulpellar till psykopater

Charmiga, trevliga, lögnaktiga, själviska, impulsiva, manipulativa …

Vad kännetecknar en psykopat och vad skiljer honom eller henne från en vanlig strulpelle?

Hur ska man förhålla sig till både strulpellar och psykopater och vad gör man när man inser att man har en i sin närmaste omgivning?

Kan psykopater ”botas”?

Det här är en bok om strulpellarna vi kan möta och drabbas av, och i värsta fall råka riktigt illa ut för. Det kan vara i kärleksrelationer, i familjen, i arbetslivet eller vid mer tillfälliga kontakter.

Vanligt är att man känner sig illa behandlad, förtryckt och kanske t.o.m. blir fysiskt eller psykiskt misshandlad av dessa personer. En del av dem har sådana personlighetsstörningar att de kan diagnostiseras som psykopater, men långt ifrån alla.

Skadorna och lidandet som psykopaterna orsakar är ofta stora, och det gäller att veta vad man ska göra för att ta sig ur deras grepp. Ofta är de så trevliga, charmerande och manipulerande att det är svårt att få andra att tro på ens berättelse.

Christina Gustavson ger i sina fallbeskrivningar många exempel på verkliga fall, och ger dessutom exempel på fiktiva strulpellar och psykopater ur litteraturens och filmens värld.
Boken vänder sig både till dem som själva har drabbats av personer någonstans på skalan från strulpellar till psykopater men också till vänner, anhöriga och andra medmänniskor.

Utgiven på: ICA Bokförlag / Forma Publishing Group
ISBN: 978-91-534-3110-7

 

Lektörsrecension:

”Den här boken vänder sig till alla som försöker bryta en skadlig relation eller tvingas hantera någon med psykopatiska och karaktäriseras av att de är samvetslösa, känslokalla och charmerande personligheter …

Genom sin sakkunskap och långa erfarenhet som specialistläkare i psykiatri förmedlar författaren Christina Gustavson en klarsynt beskrivning över de konsekvenser som personer med dessa personlighetsdrag kan åsamka …

Framställningen i boken kan även ge bekräftelse till dem som lämnat destruktiva relationer och dem som vill öka sin medvetenhet i nya relationer …

Strulpellar och psykopater är två begrepp som ingående förklaras och diskuteras … BTJ, Margareta Fridstjerna.

Jantelagens vålnad

vålnad är avsedd att väcka debatt. Boken beskriver svensk sjukvård sedd ur ett helikopterperspektiv över ett krisartat och katastrofdrabbat sjukvårdsområde. Den presenterar ett nytt synsätt och nya förslag till lösningar. I boken föreslås en vård anpassad till patienternas/skattebetalarnas egna önskemål och behov. En vård utformad i direkt samråd med patientorganisationerna, istället för vården som den ser ut idag. Med en förskönande omskrivning kallas det för ”patienten i fokus” när vården istället är utformad av administratörer med kikarsiktet inställt på besparingar för huvudmannen. Författaren är medicine doktor och specialistläkare med lång erfarenhet av svensk sjukvård.

Christina Gustavson 111Beskrivning

En kärlekssaga med förhinder handlar om en handikappad kvinnas rätt till ett eget liv och ett yrke, ett kvinnoöde som lär oss att våga hoppas, att inte sluta kämpa, att inte ge upp.

Det är en bok om en stark och modig kvinna, som möter en man och förälskar sig, men först efter en lång och bitter kamp med familjen får hon mannen hon älskar.

Han är från Norge, har kämpat i ”Hjemmefronten” och bland annat smugglat flyktingar över gränsen. Han blir skjuten, men räddas och vårdas länge på sjukhus. Så kommer han till Sverige.

Tillsammans klarar de 50-talets depression, och hon lyckas, buren av egen kraft och driftighet och trots ett mycket svårt fysiskt handikapp, att bygga upp en verksamhet som egen företagare.

En bit svensk bygdekultur växer fram och vävs samman med ett stycke norsk efterkrigshistoria i ett spännande drama, som fängslar och trollbinder i kapp med den skimrande bitterljuva kärlekssagan.

Berättelsen, som bygger på en sann historia, börjar 1945 och verklighetsunderlaget gör sagan till levande historia, som tjusar och fascinerar.

Recensioner

Recension 1:
Gunda har under barndomen blivit använd som en ympkalv. På henne testade man medicin för att pröva om folkhälsan skulle kunna förbättras. Konsekvensen för Gundas del, blev ett liv som handikappad. Om det nu var så, att det var vaccinet som skadade Gunda eller inte blir aldrig klarlagt.

Gunda växer upp och lever i ett Sverige som inte är handikappanpassat. Det är också mycket som inte är passande för en handikappad kvinna att ge sig in i. Det gäller utbildning, yrke, försörjning och inte minst rätten att få älska en man. Gunda är en person med en inre styrka och stark uthållighet – hon ger sig inte.

Christina Gustavson skildrar i sin roman Gundas kamp för ett värdigt liv. Det är en gripande berättelse. Kvar i minnet stannar inte minst mötet mellan Gunda och den man hon kom att älska, hur dessa två lyckas att forma ett liv tillsammans, trots omvärldens motstånd. Kärleken mellan man och kvinna, som alla hinder till trots, övervinner allt. Det är ett svunnet Sverige som stiger fram i romanen, men berättelsen lever i nuet.

Läs romanen om Gunda och njut av en berättelse, med inslag av skröna. Christina Gustavson bjuder på läsning som väcker nyfikenhet och en lust att mer få titta in i den värld hon öppnar för oss.

Birgitta Bergman, leg.Psykolog, leg. Psykoterapeut

 

Recension 2:

Boken är UNDERBAR! Jag skulle vilja uttrycka mig så här:

Boken väcker först alla mina sinnen till liv. Genom språket får jag direktkontakt med hur det luktar, hur det låter, hur det känns, hur det levs, hur det till och med smakar under den här tiden med Gunda. Jag ser och förstår nästan precis hur hon har det. Jag känner mig som ett med henne och delar på så sätt hennes öde på olika sätt. Man behöver inte ha dåliga ben för att förstå och känna igen hennes vanmakt och behov av att klara sig själv. Det räcker med att vara kvinna många gånger!! Men Gunda var både kvinna och handikappad i en tidsålder som kunde med att försöka omyndigförklara någon med gott huvud och dåliga ben – inte tvärt om, som vore mer begripligt!!

Att få följa Gundas liv och hennes familjs är som att återknyta kontakten med en del av vår egen historia. Livet med Gunda ger också en känsla av jäklaranamma som ger mig som läsare ny egen livskraft. Kunde hon, så kan minsann jag också!!

Att få uppleva Gundas och Mortens kärlek till varandra är som att återfå hoppet om mäns och kvinnors möjligheter att leva tillsammans. På ett gott sätt trotsar de liksom alla dåliga odds och bara fortsätter vara måna om varandra och respektera varandras särart på ett sätt som vi idag ofta glömt bort i vår iver att vi skall bli så lyckliga tillsammans att vi blir så frustrerade när det inte går gnisselfritt.

Gundas kamp för ett anständigt liv i en tid som inte ville se och förstå handikapp är tyvärr inte så långt från vår tid som vi kan önska oss och därmed får boken också en aktualitet idag. Den handlar inte bara om vår historia och då. Den handlar om dig och mig idag och hur vi är mot varandra. Var har vi våra värderingar egentligen och hur har vi det med våra fördomar?? Sådana tankar väcker boken också till liv.

Du kan inte läsa den utan att fundera över var du själv står, för du kan inte vara oberörd av ett kvinnoöde som Gundas!!

Läs den, låt dig ryckas med i den och njut med alla dina sinnen medan du tar del av Gundas allra innersta. Jag längtar redan efter resten av Gundas liv, eller är det mitt eget liv jag vill ska ta gestalt?? Du har flera timmars härliga upplevelser framför dig nu! LÄS OCH UPPLEV!

Mona Hulling, Psykiater

 

Recension 3:
Med det stora förtroende jag fick av författarinnan att  läsa in hennes berättelse om ett antal människors liv och leverne med fokusering på nyckelpersonen Gunda, har jag med utgångspunkt från kvinnopsykologin och det könsspecifika tänkt till, reflekterat, funderat och inte minst berörts i djupet av den fina kvinnoskildring och den kvinnokraft som förmedlas genom Gunda, hennes mor och en del andra kvinnogestalter som tar plats i berättelsen.

Jag skulle kunna vrida om mitt kvinnoperspektiv till att hävda att denna roman är något mer än kvinnokraft och urkraft – berättelsen är oerhört mångfacetterad, den lyfter fram och belyser både manligt och kvinnligt sett ur både ett könsspecifikt, socialt-historiskt och kulturellt perspektiv.

Den är också en psykologisk berättelse om hur vi människor antingen väljer att gå in på livets scen och delta eller att stå kvar i kulissen och se på, omedvetet styrda av våra integrerade förfäders historia.

Eftersom jag är fängslad av Gundas livskraft och fömåga att skapa livskvalité i sitt liv så passar jag samtidigt på att byta ut ordet förfäder till Urkvinnors historia. Lagda som subtila, omedvetna lager av levande nätverk och objekt inom Gunda som påverkar henne så till den milda grad att hon väljer att slå hål på sin förutbestämda plats i livet med insikten att de djupaste hindren egentligen finns inom henne själv. I detta slår hon med full kvinnlig styrka hål på sin fars huvudmandat som den som ”vet vad som är bäst”. Gundas mor är till god hjälp i sin egen kvinnostyrka som hon förmedlar till sin make – och till sin dotter.

Det är mycket som hänt vad gäller kvinnopsykologin och dess teori de senaste åren. Ett centralt begrepp inom könsspecifik utvecklingsteori är ”det relaterande självet”, som är en beskrivning av det själv många kvinnor utvecklar. Det är ett själv som skiljer sig från det mera ”autonoma” avskilda själv som männen utvecklar.

Att vara i relation med sig själv och med andra samtidigt, hävdar jag som psykoterapeut med inriktning på just det kvinnliga, är just huvuddragen i det kvinnliga hos Gunda och hos övriga kvinnor, hennes naturliga bejakande av sig själv och andra. De mellanmänskliga trådar hon bejakar, sin empatiförmåga till andra samtidigt som hon lyfter fram sina egna önskningar och behov.

Vad författarinnan lyfter in i början på berättelsen om Gunda är lite av motsatsen till kvinnostyrka, implikationer för depression och/eller undergivenhet och passivitet hos kvinnor som inte fått kontakt med ”det relaterande självet”. Gunda har det i högsta grad i början på romanen.

Hennes upplevda ansvar för relationerna till andra, till familjen, till sin far, höll på att kosta henne sitt egna själsliga liv. Ett utvecklande av depressiva drag hos henne, likväl som många kvinnor idag delar hennes symtom, med tillägget – tills urmödrarna inom henne talade och hon fick kraft att hävda sig själv, trots risken att förlora delar av sin familj och framför allt sin fars kärlek. Här har författaren på ett mycket fint sätt lyft fram och plockat av mäns och fäders automatmandat på att bestämma över kvinnoliv, det subtila lyser ändå igenom i texten.

Vad jag som läsare fascineras av är att så som historien beskrivs så spelar Gundas möte med Morten, som blir hennes livskamrat, en avgörande roll för hennes eget kämpande och beslut att utmana sin egen kvinnohistoria och sin förutbestämda plats i livet, ympad som barn och senare familjens fösök att stympa hennes existerande som fullvärdig människa och kvinna.

Störst av allt är kärleken heter det ju.

Jag kan inte låta bli att fundera över hur Gundas liv (läs kvinnors liv) skulle gestalta sig även utan denna ”stora kärlek”. Skulle vi förnimma och lyssna inåt på oss själva och våra möjligheter med samma intensitet och mod?

Om Gunda inte träffat sin Morten, hade hon då orkat kämpa för rätten till ett eget liv?

När ska vi kvinnor sluta vänta på prinsen på den vita springaren?

Ska vi sluta vänta?

Går det att förena kärlek och kvinnoutveckling? I Gundas livshistoria gick det bra. Mycket tack vare att hennes Morten integrerat så mycket av både kvinnligt och manligt inom sig.

Romanen Ympkalven är läsvärd, mångfacetterad, dubbelbottnad, framför allt är den en fin och respektfull hyllning till Gunda och övriga kvinnor som bejakar sitt inre och som vägrar att inordna sig i förutbestämda kobås och förvrängda förväntningar.

Slutord: Jag lånar ett uttryck jag läst någonstans: Kvinnor växer så att det knakar i männen … Låt oss fortsätta med detta – i all evighet!

Männen har i alla tider skrivit ned sin historia såsom allmängiltig, sett ur ett mansperspektiv. Nu är det dags att vi kvinnor skriver vår historia utifrån vår verklighet och vårt språk. Jag hoppas författarinnan vill fortsätta att vara med i det arbetet. Jag ser fram emot hennes nästa roman!

Pia Wallin, Leg.Psykoterapeut

Beskrivning

Duncan Weller:
Den kärleksfulla myran

Svensk översättning: Christina Gustavson

Christina Gustavson 20Förälskade
Hemming och Loretta är två förälskade dvärgpapegojor,
som bor i var sin ända av en lång vinranka djupt inne i djungeln.

 

 

 

 

KärleksbrevMyran med bladbrevet
När Hemming vill skicka ett kärleksbrev
till sin vackra flickvän Loretta ber han sin
kompis myran om hjälp.

Myran är snäll
”Hemming är en god vän till mig och jag är glad att ta
med det här brevet!”  Myran är alltid så snäll och hjälpsam.

Jag känner mig så hedrad”, utropade myran.

Vad har myran gett sig in på?
Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran?
När andra djur i djungeln frågar börjar myran tvivla och undrar vad han gett sig in på.

Christina Gustavson 92Den kärleksfulla myran finns som bok och e-bok,  du hittar den i bokhandeln, internetbokhandeln och den finns att låna på bibliotek.

 

Följ Christina Gustavsons skrivarprocess på FaceBook, se hur böckerna växer fram och vilken ny titel som är på väg: www.facebook.com/joelsgardenforlag

 

Recensioner:

Lektörsrecension:

Bilderbok. Den kärleksfulla myran bygger på muntligt berättande av barn till en väggmålning på ett bibliotek i Kanada. Det är författarens Duncan Wellers fjärde barnbok.
Myran får ett uppdrag av sin vän dvärgpapegojan Hemming som är förälskad i dvärgpapegojan Loretta. Myran som är stark ställer gärna upp och hjälper sin vän.
Men hur ska hon hitta vägen?
Inga problem. Det är bara att följa vinrankan, en labyrint … Den lilla myran ger sig iväg på sin långa och stundtals farliga väg och når till sist fram med brevet till Loretta som missförstår vem avsändaren är och sagan får en oväntad upplösning …
Perspektivet är myrans … Texten består av en dialog mellan myran och de olika djur hon möter. BTJ, Agneta Warheim.

 

Christina Gustavson 20Recension av Kim Kimselius

En härlig julklapp för de yngre: Den kärleksfulla myran

Den kärleksfulla myran av Duncan Weller
Det här är en kärleksfull bok, med ett språk som går rakt in i hjärtat. En eloge till översättaren, Christina Gustavson, för den fina översättningen.

Boken handlar om myran som får ett hedersamt uppdrag han är mycket stolt över. Han ska lämna över ett bladbrev från dvärgpapegojan Hemming till hans käraste dvärgpapegojan Loretta. Det enda han ska göra är att följa vinrankan i djungeln från nedre delen där Hemming bor, upp till översta delen där han hittar Loretta.

Men är uppdraget verkligen så hedersamt för myran? När andra djur i djungeln frågar, börjar myran tvivla.

Älskade den här boken som jag läste i ett sträck utan att kunna lägga den ifrån mig. När jag läst klart kunde jag inte släppa sista raden i boken, för den etsade sig fast i mig. När jag gick till sängs funderade jag över vilka barnbarn jag skulle läsa den här för, och bestämde mig för att jag skulle läsa den för alla, oavsett ålder. För det är en mycket finstämd bok, med ett härligt språk som fängslar och gör att man vill läsa mer. Läs den!

Den får fem stjärnor av fem möjliga.
Kim Kimselius
http://kim-m-kimselius.blogspot.se/2014/11/en-harlig-julklapp-for-de-yngre-den.html

Läs recensionen på goodreads: http://www.goodreads.com/book/show/23589260-den-k-rleksfulla-myran?from_search=true#other_reviews

 

Christina Gustavson 92Recension av Sandra Petojevic:

Recension av boken Den kärleksfulla myran
av Duncan Weller, 26 nov 2014 av
fil. mag. Sandra Petojevic

 

Labyrintlik vandring i Rosseuaskt djungellandskap

2 december 2014

Redan framsidan är lovande på barnboken Den kärleksfulla myran av Duncan Weller. Två barn som fascinerat tittar i en bilderbok med titeln The Love Ant – denna boks originaltitel.
Och illustrationen på bokens pärmar visar exakt samma värld som barnen sitter i, en värld som stilmässigt är en korsning mellan surrealisten René Magritte och naivisten Henri Rosseau, i synnerhet den sistnämnde, jag tänker genast på hans målning The Dream från 1910 som finns att se på Museum of Modern Art i New York.

Ett labyrintlikt djungellandskap som man sugs in i för att i virrvarret av all grönska upptäcka alla de djur som gömmer sig där. Och när man öppnar boken får man uppleva denna värld ur en liten myras perspektiv, en myra vars uppdrag är att ta ett kärleksbrev på ett litet blad från den röda dvärgpapegojan Hemming till hans flickvän Loretta, en gyllengul fågel av samma art.

På vägen som går längs en mycket lång kringelkrokig vinranka möter myran olika djur som ibland är vänner, ibland busiga och ibland otrevliga såsom ormen som frestar myran att kasta bort brevet. En spännande vandring trots att man ändå innerst inne är viss om att myran kommer att klara uppdraget.

Illustrationerna är detaljrika och färggranna men ibland besynnerligt beskurna vilket i slutet av boken får sin förklaring: de är alla delar av en stor väggmålning i ett bibliotek i Surrey, Kanada! En vägmålning som skapats av författaren och blivit oerhört populär bland de barn som besökt biblioteket och dessutom hittat på egna sagor med inspiration av den.
Och just därför har författaren skrivit denna bok med habil, rak och snygg översättning av Christina Gustavson som lämpar sig perfekt för högläsning.

Men – boken saknar en väsentlig sak: jag skulle velat ha haft ett uppslag med hela väggmålningen i boken, som det är nu får man bara se den i en liten bild på baksidan med författaren.
Hade väggmålningen fått vara med som en helhet i boken, gärna före faktatexten i slutet, så hade boken blivit en fullpoängare, för då hade barnen själva kunnat följa myrans väg med pekfingret och hittat på nya sagor, precis som barnen i det kanadensiska biblioteket.
Sandra Petojevic
http://www.bokus.com/recension/772704

Läs recensionen på goodreads: http://www.goodreads.com/book/show/23589260-den-k-rleksfulla-myran?from_search=true#other_reviews

Christina Gustavson 103Beskrivning

Låste jag dörren? Slog jag av spisen? Tittar alla på mig? Jag får hjärtklappning!

Jag kvävs – jag måste fly! Men – vad håller jag på med, är jag knäpp?
Den här boken vänder sig till dig som har problem med ångest,
panikattacker, fobier eller tvångssyndrom. Den vänder sig även till
anhöriga och vänner som ibland står handfallna när de så gärna vill hjälpa till.

Överläkare Christina Gustavson beskriver på lättbegripligt och avdramatiserat men utförligt sätt olika psykiska problem, som hör
till våra stora folksjukdomar.

Boken inleds med fallbeskrivningar som skildrar hur vardagliga situationer
kan ställa till bekymmer eller upplevas som jobbiga. Tvångshandlingar
innebär till exempel att man har man behov av att göra eller undvika vissa
saker för att känna sig lugn: räkna saker, tvätta sig noga eller inte gå på
skarvar i gatubeläggningen. Det kan ta så mycket tid i anspråk att
yrkesliv, vardagliga göromål och till och med nära relationer blir lidande.

Författaren beskriver olika problemområden och ger en bild av vad
ångest, panik, fobier och tvångssyndrom är. Hon berättar om olika yttringar
och symptom, vilken behandling man kan få och hur man som medmänniska
hjälper den som drabbats.

 

Recensioner

Lektörsrecension:

”Ångest, panikkänslor och tvångssymtom är vanliga problem, som vem som helst kan drabbas av … Överläkare Christina Gustavson lyckas på ett förträffligt sätt med språklig enkelhet förmedla information …

På ett pragmatiskt sätt integrerar författaren kunskaper och erfarenheter från egen yrkesverksamhet och vetenskapligt baserade studier. Ingående beskrivs ångestrelaterade problem och tvångsbeteenden, som kan förorsaka stort lidande för den drabbade och påfrestningar för närstående.

Problemen … kan komplicera såväl relationer som arbetsliv. På ett avdramatiserat sätt ger författaren sin personliga syn på dessa sjukdomar, hur de yttrar sig och möjligheter till hjälp, som inger hopp om ett gott liv.

Användbar information om telefonrådgivning och föreningar, som kan vara behjälpliga, avslutar en informativ och lättläst bok, som förmedlar förståelse och omtanke till berörda.”
BTJ, Margareta Fridstjerna

Christina Gustavson 111Bättre än ingen

Trots solglittret i den lilla sjön och fridfullt susande björkar kastas Senna in i ett dramatiskt och skrämmande otäckt händelseförlopp. Hon hamnar i knipa på ett sätt som hon aldrig kunnat föreställa sig ens i sin vildaste fantasi och tvingas göra ett svårt val. Dessutom blir hon förälskad, men kanske i fel kille?

Som liten hälsade Senna en gång på sina föräldrars bekanta i Sverige. När hon senare som ung kvinna får problem, söker hon sig till samma rofyllda trakter för att få vara ifred och hitta sig själv, så här på tröskeln till den verkliga vuxenvärlden.

Omtumlad och skakad kommer Senna slutligen underfund med sig själv och förstår klarare vad hon egentligen vill. Hon fattar sina beslut, vågar sedan stå för dem också och tar så det slutliga steget ut i den vuxna kvinnans värld.

Berättelsen bygger på verkliga händelser.

Recensioner

Recension 1.
Boken är BRA! Jag blev så fascinerad att jag sträckläste den efter de allra första sidorna!. Vilken sits för Senna!

Jag är nog kär i kärleken för jag älskar romaner med kärlek och romantik!! Speciellt när de håller en klass som denna! Här vävs livets stora frågor in också och ett miljötänkande får även sin plats. Jag är road och imponerad, för den blandning författarinnan ger oss känns inte full med pekpinnar eller är krystad, den bara finns där, om Du vill lyssna.

Men störst av allt är kärleken, trots allt. Ingen kan väl vara tillsammans med någon bara för att han/hon är bättre än ingen? Eller kan man det? Någon kan vara bättre än ensamheten? Ja, det är kanske så ibland? Men kommer man då att upptäcka chansen på något bättre om man ständigt går med skygglappar?? Det tror inte jag!!

Senna gav mig en tankeställare ordentligt. Jag vill också leva med en man som ser just mig, inte en kvinna som han vill se. Hur vill Du ha det?? Här får Du chansen att fundera under tiden som Du njuter av den tilltrasslade berättelsen om Senna, en ung kvinna i början av den verkligt vuxna kvinnans fulla blomning! Ta DEN – chansen alltså, att både njuta, bli road och få kicken att tänka över var Du egentligen har Dig själv och Dina funderingar över vad som är viktigast i Ditt liv!!

Berättelsen om Senna ger mig knottror av flera olika skäl!! Först av allt vill jag framhålla bokens MYCKET aktuella tema: AIDs som finns på de mest oanade ställen runt omkring oss. Vi kan faktiskt  bli smittade utan att vara särskilt lösaktiga sexuellt! Hur många av oss tänker egentligen längre på att vi kan drabbas? Även jag inbillar mig att det är något som bara kan drabba andra. Men det stämmer nog inte riktigt – eller?? Hur ska man välja att leva och ändå inte gå med ständig ångest inför detta hot att bli smittad? Hur vill Du göra? Du kommer inte undan det ställningstagandet när Du läst den här boken!!

Du har mycket att se fram emot i denna bok!
Mona Hulling, Psykiater

Recension 2.
” Bättre än ingen” är en romantisk roman med spänningens alla element precis som i en Agatha Christie. Det faktum att boken tillåter en att läsa mellan raderna och plocka ur egen fantasi gör att man som läsare inte blir så uppbunden vid författarens färdiga modell. Detta gör läsningen mer levande och mycket mer spännande!

Senna, romanens centrala figur, flyr från Danmark till en enslig, men vacker plats på den svenska landsbygden för att finna sinnesfrid och kunna reda ut sina tankar. Inte så mycket till försvar för frigjord feminism som en flykt undan konsekvenserna av en komplicerad historia med Jens.

Senna kommer här att upptäcka ännu en djupt inpräntad egenskap i sin personlighet , en som utan tvivel är en av hennes bästa, och dessutom ytterst sann mot henne själv och hennes egen personlighet, när hon ger upp sina egna önskningar till förmån för sin kärlek till Göran, som hon först mött som liten och som hon nu faller för på allvar.

En vacker monolog om varför hon väljer att avstå från den tröst och kärlek Göran erbjuder är mycket läsvärd.
Inte på grund av någon religiös kallelse, utan bara som en liten försynt inre röst som undrar: Varför inte be till Gud? På försök? Detta ger henne en hjälpande hand i hennes svåraste prövning, och leder henne slutligen dit där allt får det lyckligaste slut.
K. Yousuf