HUR DU KAN HJÄLPA NÅGON MED EN DEPRESSION

Antalet människor i Sverige som drabbas av psykisk ohälsa ökar och många lider i tysthet. Fortfarande kan det anses som tabubelagt att prata om psykisk ohälsa och självmord och de som inte får hjälp kan lätt hamna i depression som är en av våra stora folksjukdomar. Boken Om någon du känner har en depression av Christina Gustavson som ges ut av Joelsgården Förlag kan vara ett bra stöd för att prata om dessa viktiga frågor.
Den nya dokumentärserien ”Trettio liv i veckan” som har premiär torsdag den 20 april vill bidra till förändring så att vi vågar och kan prata mer om de här viktiga frågorna. Serien handlar om psykisk ohälsa och om självmord.

Boken ”Om någon du känner har en depression” kan också vara ett bra stöd för att våga och kunna prata mer. I boken finns berättelser ur verkliga livet som gör det lättare att förstå och sätta sig in i hur en deprimerad person känner sig. Boken vänder sig både till den som är eller har varit deprimerad och till den vars anhörig, vän eller arbetskamrat drabbas av en depression. Berättelserna ger en bild av hur olika personer upplever sin depression och kan hjälpa den som vill hjälpa någon annan att förstå, och därigenom hitta vägar ur det svåra. I slutet av boken, som snart också kommer som e-bok, finns uppgifter om telefonnummer man kan ringa i akuta lägen, adresser och hemsidor dit man kan vända sig för råd och hjälp. Boken finns att beställa via Adlibris.

Författaren Christina Gustavson är forskare, medicine doktor, rättspsykiater och specialistläkare. Christina är medlem av Sveriges Författarförbund sedan 1993, tre av hennes fackböcker finns utgivna på ICA bokförlag och fyra av hennes böcker har blivit Talbok genom TPB, Tal- och punktskriftsbiblioteket, numera MTM. 

Fakta om självmord*
Sedan 1980 har självmordstalet i Sverige sjunkit för samtliga åldersgrupper utom bland unga i åldern 15-24 år. Självmordsrisken ökar även bland äldre män över 80 år.  
1 554 personer tog sina liv i Sverige under 2015. Det är cirka 30 liv i veckan. Av de som tar sitt liv är cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor. Bland män 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. 
Forskning visar att det inte är farligt att prata om självmord. Genom att fråga, prata, berätta om andra lösningar och slussa vidare till hjälp kan du bidra till att förhindra att någon tar sitt liv.

*Källor: www.mind.se, www.1177.se, www.ki.se, WHO, Suicidzero och NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). Via SVT.se
Fakta om nya tv-serien
·         ”30 liv i veckan” är en ny dokumentärserie i tre delar. Första delen sänds på torsdag den 20 april kl 21:00 på SVT1 och SVTPlay


·         I serien möter programledarna Anne Lundberg och Sofia Helin människor som drabbats på olika sätt. De möter även experter inom området som ger oss förståelse för hur vi alla kan hjälpa varandra för att tillsammans försöka minska antalet självmord i Sverige.

Fakta om Joelsgården Förlag
·         Förlaget ombildades nyligen och gör en nysatsning: ”Joelsgården Förlag ombildas”
·         Förlaget har som mål att ge ut böcker i de flesta genrer. Även ljudböcker, e-böcker och noveller.
·         Förlaget finns på FacebookTwitter och Instagram.
·         Läs mer på joelsgarden.se

Kontaktperson vid frågor
För mer information, kontakta kommunikations- och marknadsansvarig Anni Svensson, telefon 072-332 17 61 eller e-post: anni@joelsgarden.se